Fotografie z predchádzajúcich výmenných stretnutí v Banskej Bystrici:

Fotografie z výmenných stretnutí z roku 2008:

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici


Fotografie z výmenných stretnutí z roku 2009:

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici


Fotografie z výmenných stretnutí z roku 2010:

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici


Fotografie z výmenných stretnutí z roku 2013:

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici

Výmenné stretnutie v Banskej Bystrici