Veterán klub Banská Bystrica

Fotografie z predchádzajúcich výmenných stretnutí v Banskej Bystrici